дяволит

дяволит
прил. - закачлив, шеговит, остроумен, смешен
прил. - подигравателен, насмешлив
прил. - лукав, хитър, антика
прил. - жив, весел
прил. - многозначителен, ироничен
прил. - кокетен, отличен, чудесен, страшен
прил. - ловък, изкусен, тънък

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • весел — прил. радостен, жизнерадостен, доволен, засмян, усмихнат, ухилен, жив, бодър, игрив, веселяк, приятен, приветлив, свеж, духовит, остроумен, разположен, в настроение, щастлив прил. комичен, смешен, шеговит прил. въздушен, лек, лекомислен прил.… …   Български синонимен речник

  • жив — прил. здрав, жизнен прил. пъргав, бърз, енергичен, деен, активен, подвижен, съобразителен, събуден, буден, игрив, весел, бодър, разпален, оживен прил. ярък, очевиден, ясен прил. изразителен, образен, картинен, релефен прил. напрегнат прил …   Български синонимен речник

  • закачлив — прил. шеговит, весел, дяволит, волен, подигравателен, насмешлив прил. игрив, палав прил. многозначителен, ироничен прил. жив …   Български синонимен речник

  • изкусен — прил. майсторски, опитен, вещ, сръчен, похватен, способен, ловък, хитър, префинен, рафиниран прил. прозорлив, лукав, умел прил. добре подготвен, квалифициран, талантлив прил. изобретателен, находчив, остроумен прил. добре изпълнен, изпипан прил …   Български синонимен речник

  • ироничен — прил. подигравателен, насмешлив, комичен, саркастичен, сатиричен, хумористичен, на подбив, язвителен, присмехулен, шеговит прил. закачлив, дяволит, многозначителен прил. хитър, ловък, изкусен, тънък, лукав …   Български синонимен речник

  • кокетен — прил. хубав, гиздав, нагизден, строен, красив, изящен, шик, елегантен, нрави се, харесва се прил. лукав, дяволит, отличен, чудесен, страшен прил. чист, спретнат, подреден, уреден, стегнат, издокаран, пременен …   Български синонимен речник

  • ловък — прил. умел, сръчен, вещ, похватен, изкусен, майсторски, способен прил. изпечен, хитър, хитрец, дипломат прил. добър, пъргав прил. добре изпълнен, изпипан прил. подвижен, жив, бърз прил. кадърен, здрав, годен …   Български синонимен речник

  • лукав — прил. хитър, коварен, подъл, лисица, двуличен, лукавец, злорад, измамлив, притворен, злобен, велзевул, зъл, завистлив, ехиден, долен прил. дяволит, лъжлив, игрив прил. вещ, опитен, изкусен, прозорлив, умел прил. кокетен, отличен, чудесен, страшен …   Български синонимен речник

  • многозначителен — прил. знаменателен, многознаменателен, дълбокосмислен, дълбок, изразителен, красноречив, симптоматичен, показателен прил. закачлив, дяволит, ироничен …   Български синонимен речник

  • остроумен — прил. умен, проницателен, прозорлив, презрителен, проникновен, дълбок, предвидлив, изобретателен, находчив, сече му главата, сече му пипето прил. забавен, весел, духовит, дяволит прил. пикантен, солен, пиперлия прил. сръчен, изкусен прил.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”